Gästblogg: Även barn med könsdysfori har rätt till en frisk ålderdom

I både skolor och på tv informeras barn att man kan ”byta kön”. Däremot ges ingen information om vilka allvarliga medicinska konsekvenser ett könsbyte innebär. Inte heller det faktum att båda könens kroppar och hjärnor är kapabla att utföra precis samma saker; de behöver alltså inte byggas om!

I Hudiksvall har en självutnämnd transaktivist fått hålla lektioner i låg- och mellanstadieklasser, något som är vanligt i skolornas iver att vara progressiva och inkluderande. Speciellt mottagliga för den kraftfulla ideologiska informationen som sprids är ”ovanliga” barn, som av olika anledningar kämpar för att passa in.

Att medicinera, livsvarigt, mot den egna genuppsättningen, är ett outforskat område. Vad blir konsekvenserna på 30,40, 50 års sikt? Eller ska de barnen inte få uppleva en frisk ålderdom? För att resultatet ska bli riktigt bra på ytan, ska barnen tidigt behandlas med pubertetsblockerare. De skall alltså inte gå igenom en frisk pubertet. Detta begränsar flera områden, bl a hjärnans utveckling och sexualiteten.

För att de små ska få känna sig ”rätt”, väljer vi vuxna att erbjuda dem en genomgripande könsstympning. Detta är förfärligt och rent ofattbart att det får kallas ”vård”.

Jag talar inte om vuxna människors beslut. Särskilt inte om de, som genom att ha levt i en frisk kropp lyckats skaffa sig både familj och yrkesframgångar, men upplever att deras personlighet inte passar in och gör om sitt yttre kön. Det är en helt annan fråga.

Barn är lättpåverkade. Deras personligheter är under utveckling. Samhället med sina könsroller borde också vara utvecklingsbart… För 100 år sedan tvekade vi om ”kvinnors hjärnor” var mogna för rösträtt. Har vi inte lärt oss än att KÖNEN HAR SAMMA MÖJLIGHETER, att alla passar in!

Det borde FÖRBJUDAS att göra några som helst ”könskorrigerande” ingrepp på barn. Vi kommer att få ångra detta. Det är sjukt att skada friska kroppar. Ofattbart att vi, som under lång tid kämpat för allas lika möjligheter, nu vill ”hjälpa” barn att se rätt ut, för att duga.

Och var står Regnbågsrörelsen i detta? Jag var naiv som trodde att den handlade om att fritt få uttrycka sin personlighet och sin kärlek, med sin autentiska, omanipulerade friska kropp.

Och så till sist en fantasifull gissning – tänk om det här fenomenet med att allt fler för det biologiska könet ”ovanliga” personligheter föds – tänk om det är Evolutionen! Vi ska bli kapabla att bli dubbla, att överskrida fler gränser! Och så amputerar vi in dem i den trånga könsidentitetsfållan igen…

/Britt

%d bloggare gillar detta: