Fler flickor än pojkar får testosteron – vakna Läkemedelsverket!

När fler flickor än pojkar får testosteron utskriver borde varningsklockor ringa hos Läkemedelsverket. Dessutom får desssa unga kvinnor ingen information om riskerna med att äta en off-label medicin under en livstid.

Jag har tidigare skrivit om så kallad off-labelanvändning av testosteron i unga kvinnor, och att Läkemedelsverket säger att om användingen är omfattande ska den ingå i kliniska studier. I socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel hittade jag informationen till mitt förra inlägg, och efter att ha sökt ytterligare i databasen hittade jag följande oroväckande information.

I Stockholm, där specialistklinikerna för könsbyten, KID och ANOVA har rapporterat om en väldig ökning av patienter framförallt av unga flickor/kvinnor, får alltså fler unga flickor testoteron utskrivet, än pojkar. Testosteron är inte godkänt för användning i flickor och innebär alltså en säkerhetsrisk för patienten.

Mitt barn har inte informerats om några av dessa risker och det är  djupt oetiskt att inte ge den patient man som läkare behandlar, full information om de eventuella risker man utsätter sig för. Att varken Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen reagerar är för mig en gåta.

Testosteron stockholm 15-19

Siffrorna bakom grafen beskriver det som man sett i hela västvärlden de senaste fem åren, en skarp ökning av unga kvinnor som identifierar sig som transmän. Innan 2014 var det nästan inga unga kvinnor som fick testosteron i Stockholm. År 2017 var det 63 flickor som fick testoteron utskrivet. En oroväckande ökning av off-label utskrivning. Vakna Läkemedelsverket!

%d bloggare gillar detta: